RESULT PUBLISHED 2020

FIAP GOLD
FIAP GOLD - HARRY BUENGER - Germany - THE BELIEF
FIAP GOLD
FIAP GOLD - HARRY BUENGER - Germany - THE BELIEF
PSA GOLD
PSA GOLD - PHONG TRAN - Vietnam - ALONE 2
FIP GOLD
FIP GOLD - YUK FUNG GARIUS HUNG - Hong Kong - DONT RUN AWAY 2
AAP GOLD
AAP GOLD - WOODPECKER HUANG - Taiwan - RESERVOIR WALKING IN THE RAIN
FIP SILVER
FIP SILVER - SHIU GUN WONG - Hong Kong - THE MUSICIAN 3
AAP SILVER
AAP SILVER - ROBERT MILLIN - England - ABANDONMENT
FIP BRONZE
FIP BRONZE - HUYNH NAM DONG - Vietnam - GIAC MO HOANG HON
AAP BRONZE
AAP BRONZE - YI WAN - China - EIGHT FOOT DOOR PURSE SEINE 5
FIAP RIBBON
FIAP RIBBON - JAN-THOMAS STAKE - Sweden - MY BOY NO3
FIAP RIBBON
FIAP RIBBON - NANCY YOK SIM LAM - Canada - FALLING AWAY
FIP RIBBON
FIP RIBBON - YUK FUNG GARIUS HUNG - Hong Kong - I WILL GRAB IT
FIP RIBBON
FIP RIBBON - GRZEGORZ LEWANDOWSKI GRZEGORZ - Poland - Leader
FIP RIBBON
FIP RIBBON - OLE SUSZKIEWICZ - Denmark - BLUE HOUR